Hedefler

Türk Dili ve Edebiyatı programını tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olması hedeflenir:

 

• Edebiyat sanatıyla yaşam arasındaki ilişkinin farkına varır.

• Ana dili bilincine sahip olur, dilde kirlenmeyi önler.

• Yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştirir.

• Her türlü ortamda, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilmek, bunu yaparken ana dilinin tüm olanaklarından yararlanıır.

• Ulusal kültür değerlerinin farkına varır ve onları özümser.

• Düşünen, okuyan, izleyen, soru soran, sorgulayan, araştıran bireyler olmak.

• Beden dilini kullanarak anlatım gücünü geliştirir.

• “Dil – Düşünce – Söz” ilişkisini kavramak ve yazılı-sözlü iletişimde bu ilişkiden yararlanır.

• Geniş dünya görüşü, evrensel kültür ve estetik beğeni sahibi olmak.

• Yukarıdaki bilgi ve becerileri edinmenin doğal sonucu olarak; kendisi ve çevresiyle barışık bir “dünya vatandaşı” olmak.