Akademik Bölümler / Program

Kavaklı, öğrencisine iyi bir Almanca eğitimi vererek bu dünyanın fırsatlarından üst düzey faydalanabilme imkanının oluşmasını amaçlamaktadır.

Bu yüzden okulumuzda birinci yabancı dil gibi okutulan Almanca, Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesine (CEFR) uygun oluşturulmuş bir müfredata sahiptir. Dersler çağdaş bir eğitim anlayışı etrafında, değişen dünyamıza uygun modern eğitim metotları ile desteklenmektedir. Öğrenen merkezli öğretim anlayışıyla öğrenciler araştırmaya, düşünmeye ve öğrendikleri dili yaşamaya teşvik edilirler.

Avrupa Birliği Eğitim Konseyi’nin belirlediği standartlar çerçevesinde, tarafımızca hazırlanan ve sürekli geliştirilen ” Örtülü Öğrenme Metodu ” sayesinde, Almanca’yı hem yaşayarak hem de eğlenerek öğretiyoruz.

Almanca eğitiminden anladığımız, sadece dilbilgisini ezbere aktarmak değildir. Almanca’yı, Almanya’nın tarihi, kültürü ve yaşam tarzıyla birlikte öğretiyoruz. Bu kapsamda her yıl Almanya’nın Frankfurt şehrinde bulunan kardeş okulumuzla birlikte öğrenci değişim programları ve proje çalışmaları düzenlemekteyiz.

Okulumuzda Almanca dil eğitimimiz kur sistemi içerisinde yürütülür. Her öğrencimiz Eylül ayında yapılan seviye belirleme sınavı sonucuna göre seviyesine uygun kurunda devam etmektedir.

Yabancı dil eğitiminde özgüven önemlidir. Biz özgüveni konuşturarak aşılıyoruz. Alanında profesyonel öğretmenler sayesinde uyguladığımız özel öğrenme Metodu ile eksiksiz ve gereken miktarda dilbilgisi, geniş bir Almanca kelime hazinesi ve düzgün bir telaffuz oluşturuyoruz. Sınıf içi eğitimlerin yanı sıra, interaktif eğitimler ile ek destek vermekteyiz.

Bunun dışında okulumuz, uyguladığı Almanca programı çerçevesinde öğrencilerini farklı sınıf seviyelerinde uluslararası geçerliliği olan TELC sınavlarına hazırlamaktadır.

9. ve 10. sınıf seviyelerinde seviyelerine uygun TELC A1 ve A2 sınavı, 11. ve 12. sınıf seviyelerinde ise TELC B1 ve B2sınavı İzmir’de bulunan yetkili sınav merkezi tarafından uygulanmaktadır.

TELC nedir?

Açılımı “The European Language Certificates” olan ve merkezi Frankfurt am Main’da bulunan TELC Gmhb 11 farklı dilde yabancı dil sertifikası vermeye yetkili bir kurumdur.

TELC, bir kamu kurumu olan Alman Halk Eğitim Birliği (Deutsch – Volkshochschule-Verband) ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Association of Language Testers in Europe (ALTE)’un bir üyesi olan TELC aynı zamanda sınavlarını da Avrupa Ortak Dil Kriterlerine uygun şekilde hazırlamaktadır.

Neden TELC Sınavları?

– Sınavlar YÖK/ÖSYM tarafından tanınmaktadır ve YDS sınavına eş değer kabul edilmektedir.

– TELC dil sertifikaları, üniversite eğitimi ve mesleki alan için dinleme, okuma, konuşma ve yazma alanlarındaki becerilerinizi belgelendirir.

– Sınavlar Avrupa Ortak Dil Kriterlerini baz alınarak hazırlanmaktadır ve hem Avrupa’da hem de Almanya’daki tanınmış üniversiteler tarafından resmen kabul edilmektedir.

– Belgelerin süresiz geçerliliği vardır.

Ayrıca ;

– Dünya çapında 3.000’den fazla sınav merkezinde,

– Gerçek hayattan alınmış,

– Hızlı ve güvenilir biçimde değerlendirilen,

– Her yaşa uygun sınavlar bulunmaktadır.