İdari Kadro

Kurucu Temsilcisi Öğr. Gör. Hasan Can OKTAYLAR
Okul Müdürü Ezgi BALTACI
Lise Müdür Yardımcısı  Hakan COŞKUR
Ortaokul Müdür Yardımcısı Safa ÖZTÜRK
Ölçme Değerlendirme Hakan COŞKUR
Yayın, Dokümantasyon ve Sınav Hakan COŞKUR
Program Geliştirme Safa ÖZTÜRK
Öğrenci İşleri ve Halkla İlişkiler Merve UZUN, Ebru YALÇIN