İdari Kadro

Yönetim Kurulu Başkanı Öğr. Gör. Hasan Can OKTAYLAR
Kurucu Temsilcisi Vedat BEGEÇ
İlkokul Müdürü  İbrahim KARADEMİR
Ortaokul Müdürü İsmail MADAN
Lise Müdürü Emrah ŞAHAN
Ölçme Değerlendirme Hakan COŞKUR
Yayın, Dokümantasyon ve Sınav Hakan COŞKUR
Program Geliştirme İsmail MADAN
Öğrenci İşleri Merve AKYÜZ
Muhasebe Ebru YALÇIN
Halkla İlişkiler Ebru MADRAN