Akademik Bölümler / Hedefler

Bilgisayar programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir:

 

  • – Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi anlamak,
  • – İletişim aracı olarak bilgi teknolojisi kaynaklarından yararlanmak,
  • – Ahlaki olarak online kararlar alacak ve online yapılan davranışların etik sonuçlarının farkında olarak hak ve sorumlulukları bilmek,
  • – Bilgi teknolojilerini ve interneti kullanırken dijital vatandaşlığın tüm unsurlarını yerine getirmek,
  • – İnternet etiği konusunda bilgi sahibi olmak,
  • – Bilgi teknolojileri bilgi ve becerilerini farklı disiplin alanlarında kullanmak,
  • – Hedefe ulaşmak için uygun bilgi teknolojisi kaynaklarını seçmek ve kullanmak,
  • – Bilgi toplama, değerlendirme, analiz etme ve yorumlamada bilgi teknolojisi kaynaklarından yararlanmak,
  • – Bilgisayarın tarihsel gelişimini bilmek, yeni teknolojileri yakından takip etmek,
  • – Yeni yazılımları kullanma yöntemlerini öğrenmek.