Program

Lise Tarih dersi müfredatımız yeni öğrenmelerin yoğun olduğu bilgi merkezli bir programdır. Öğrenilecek çok sayıdaki temel bilgi ve kavramı bilgi çokluğu içinde kaybolmadan öğrencilerimize aktarmak ana hedeflerimizden bir tanesidir.

 

Öğretmenin derste kullandığı bir kavram, verdiği bir örnek, olaylar arasında kurduğu neden-sonuç ilişkisi, yaşamla kurduğu bağ oldukça önem taşımaktadır. Bu nedenle; öğrencilerimizin mutlaka dersi derste öğrenmesi önemlidir.

 

Her kademedeki öğrencilerimize bu program titizlikle uygulanmakta olup onların sınavstresini azaltırken üniversiteye hazırlanmaları hedeflenmektedir.