Hedefler

1)Din-ahlak ilişkisi öneminin kavranması ve bu bağlamda güzel ahlaklı bireyler olmanın dinin esaslarından biri olduğunun bilincine varılması.

 

2)İslam dininin ‘’hoşgörü ve sevgi’’ değerlerini temel esas alan bir din olduğunu benimsemeleri.

 

3)Dayatma ve asılsız kaynaklardan öğrenilen bir din anlayışı yerine, dinin doğru bilgi kaynaklarından öğrenilmesi ve imanın taklidi boyuttan tahkiki boyuta ulaşmasının sağlanması.

 

4)Toplum tarafından islam dinine mal edilmiş yanlış algı, anlayış ve inançların doğrularının öğrenilmesi ve hayata geçirilmesi.