Hedefler

  • İnsan – doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerileri kazanmaları
  • Doğal ve beşerî sistemlerin işleyiş ve değişimini kavramaları
  • Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip çıkma bilinci geliştirmeleri
  • Doğal ve beşerî kaynakların kullanımında “tasarruf bilinci” geliştirmeleri
  • Bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan çevresel, kültürel, siyasi ve ekonomik örgütlerin uluslararası ilişkilerdeki rolünü kavramaları
  • Coğrafi değerlerin “vatan bilincinin” kazanılmasındaki önemini özümsemeleri