Coğrafya

  1. Ö. 3. yüzyılda ilk defa Eratosthenes tarafından kullanılan “Coğrafya”, Eski Yunanca ‘da (yer) anlamına gelen “gaia” ile (yazmak, tarif etmek, betimlemek) anlamına gelen “graphie” sözcüklerinin birleşmesinden türemiştir. Türkçesi “yer çizim” anlamına gelir. Eratosthenes, “Geography” kelimesini ilk kullanan kişi olup Coğrafyanın temellerini atmıştır.

 

Kelimenin ilk defa kullanılmasından sonra üzerine yüzlerce tanım yapılmıştır. En genel anlamıyla Coğrafya  “ Hem doğal ortamın özelliklerini açıklayan hem de doğa ile insan arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır.”

 

Coğrafya eğitimi alan Kavaklı Koleji öğrencilerimiz insan-doğa arasındaki ilişkileri coğrafi ilkelerle (neden-sonuç,karşılıklı ilgi,dağılış) ele alan,sorgulayan, kendi kültürünü tanıyan, farklılıklara hoşgörü ile yaklaşan,doğa ile mücadele etmek yerine onunla iş birliği kurmaya çalışan bireyler olarak yetişmektedir.