Program

L1 Biyoloji L2 Biyoloji L3 Biyoloji L4 Biyoloji
1. Yaşam Bilimi Biyoloji 1. Hücre Bölünmeleri 1. İnsan Fizyolojisi 1. Genden Proteine
1.1.Bilimsel yöntem basamakları 1.1.Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1.1. Sinir Sistemi 1.1. Nükleik asitlerin keşfi ve önemi
1.2.Canlıların ortak özellikleri 1.2.Mayoz ve eşeyli üreme 1.2. Duyu Organları 1.2. Genetik şifre ve protein sentezi
2.Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 2. Kalıtımın Genel İlkeleri 1.3. Endokrin Sistem 2. Canlılarda Enerji Dönüşümleri
2.1.İnorganic Bileşikler (Su, asitler, bazlar, tuz, mineraller) 2.1.Kalıtım ve biyolojik çeşitlilik 1.4. Destek ve Hareket Sistemi 2.1.Canlılık ve Enerji
2.2.Organik Bileşikler (Karbonhiratlar, Yağlar, Proteinler, Enzimler, Hormonlar, Vitaminler, Nükleik Asitler, ATP) 3.Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları 1.5. Sindirim Sistemi 2.2.Fotosentez
3. Hücre 3.1.Ekosistem Ekolojisi 1.6. Dolaşım Sistemi 2.3.Kemosentez
3.1.Hücre zarından madde geçişi 3.2.Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1.7. Bağışıklık Sistemi 2.4.Hücresel Solunum
3.2.Hücrenin Organelleri 3.3.Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitliliğin Korunması 1.8. Solunum Sistemi 3.Bitki Biyolojisi
4.Canlılar Dünyası ve Sınıflandırılması 1.9. Boşaltım sistemi 3.1. Bitkilerin yapısı
4.1.Sınıflandırma Birimleri 1.10.Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 3.2. Bitkilerde madde taşınması
4.2. Canlıların sınıflandırılması (Bakteriler- Arkeler- Protista- Mantarlar- Bitkiler- Hayvanlar-Virüsler) 2.Komünite ve Popülasyon Ekolojisi 3.3. Bitkilerde eşeyli üreme
2.1.Komünite Ekolojisi 4.Canlılar ve Çevre
2.2.Popülasyon Ekolojisi