Akademik Bölümler / Hedefler

Felsefe programını tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olması hedeflenir:

 

– Eleştirel düşünme becerisini geliştirebilmeleri.

– Olaylara farklı bakış açısıyla bakabilmeleri.

– Araştırma, tartışma ve kendini ifade edebilme becerilerini geliştirmeleri.

– Derslerde edindikleri bilgileri gündelik hayata taşıyıp konuları derinleştirmeleri.

– Yorumlama güçlerini geliştirmeleri.