Görsel Sanatlar

Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; okulumuz Görsel (Plastik) Sanatlar dersinde öğrencilerimiz özgür atölye ortamında özgürce kendini ifade etme olanağı sağlar.

Öğrencilerin olay ve olguları algılarken seçici, özgün ve çok yönlü bakış açıcı kazanması amaçlanır. Görsel Sanatlar dersi olarak; Plastik Sanatlar eğitimi almış öğrencilerimizin ileride meslekleri ne olursa olsun görsel algısı gelişmiş, kendini sanatsal yollarla da ifade edebilen, çağdaş uygar ve yaratıcı bireyler olmasını amaçlarız.