Din Kültürü

‘’Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.’’ Kalem suresi, 4. Ayet.

‘’Sizin imanca en güzeliniz, ahlakça en güzel olanınızdır.’’ Hadis-i Şerif

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğrencilerimizin İslam dininin fıkhi hükümleriyle bağlantılı olarak güzel ahlaklı bireyler olmaları yolunda bir basamak görevi görmektedir.