Türk Dili ve Edebiyatı

“Dünyayı yöneten, kalem, mürekkep ve kâğıttır.”
                                                         Jonathan Swift

 

Öğrenci dil- kültür arasındaki ilişkinin farkındadır, ulusal kültürünü özümsemiştir ve ana diliyle etkin biçimde konuşup yazar. Türk Dili ve Edebiyatı programı, öğrencilerin bireysel yaşamlarından dünyaya uzanan bir anlayışla sürdürülür.

 

Program; öğrencilerin okuyarak, düşünsel tartışmalara katılarak, izleyerek, dinleyerek, araştırarak derslerde etkin roller üstlenmelerini hedefler. Öğrencilerden yaşamı ve sanatı yorumlamaları, yorumlarını yaparken edindikleri bilgileri kullanmaları beklenir.