Akademik Bölümler / Hedefler

● Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programları dahilinde Kimya dersi içeriklerini oluşturmak ve öğretmek,

● Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, en büyük yol göstericinin bilim olduğunu kavratmak,

● Bilimsel ve eleştirel düşünce becerilerini kazandırmak ve geliştirmek,

● Soran, sorgulayan, analiz ve sentez yeteneği gelişmiş, değerlendirmeler yaparak çıkarımlarda bulunabilen, ezberden uzak bir öğrenme alışkanlığı kazanmış öğrenciler yetiştirmek,

● Kimya dersinde öğrendiklerini günlük hayata, günlük hayattaki gözlemlerini derse entegre edebilen, bağlantı kurma ve sorgulama ile öğrenmekten zevk alan bireyler yetiştirmek,

● Her öğrencinin öğrenme yolunun farklı olduğunu bilerek, derslerde kullanılan öğretim tekniklerini çeşitlendirerek, her öğrencinin öğrenmesi için uygun ortamları hazırlamak.