Akademik Bölümler / Program

Eylül ayında okulumuza gelmiş olan tüm öğrenciler İngilizce ve Almanca seviyelerini belirlemek için Placement Test dediğimiz bir seviye belirleme sınavına tabi tutulurlar.

Bu sınav iki bölümden oluşur; birinci bölüm yazılı olarak uygulanır ve kelime bilgisi, dilbilgisi, okuduğunu anlama bölümlerinden oluşur.

İkinci bölüm “speaking” denilen konuşma kısmıdır. Sınavın sonucuna göre öğrenciler kendi yabancı dil seviyelerine uygun sınıflarına yerleştirilirler.

Yıl boyunca yerleşmiş oldukları sınıflarda derslerini alırlar ve yıl sonunda bulundukları seviyeyi başarılı bir şekilde tamamlayıp tamamlayamadıklarını gösterecek olan kur bitirme sınavına girerler.

Başarılı bir şekilde bulundukları kur sınıfını tamamlayan öğrenciler Kur Bitirme Sertifikalarını alarak bir üst kura geçerler.