Hedefler

• Atatürk ilke ve inkılâpları ile cumhuriyetin temel kavramlarını özümsemeleri

 

• Demokrasiye, insan haklarına ve hukuk devletine inanmaları ve desteklemeleri

 

• Bireysel hak ve özgürlükleri tanımaları, toplumsal sorumlulukların farkında olmaları

 

• Ulusal kültürümüzü tanımaları, farklı kültürlerle iletişime açık olmaları

 

• Diğer toplumların kültür ve değerlerine önyargılardan uzak bir bakış açısıyla yaklaşmaları

 

• Entelektüel birikim ve genel kültürünü artırmaları, eleştirel düşünme becerisi geliştirmeleri

 

• Dünyada ve içinde yaşadığı toplumda gelişen; politik, sosyal, ekonomik, kültürel olayları algılamaları ve yorumlamaları