Hedefler

Hedeflerimiz;

– Bilim ve teknolojideki gelişmelere merak ve ilgi uyandırarak bilgi sahibi yapma, yaptıkları uygulamaları günlük yaşamlarına yansıtma.

– Bilimsel düşünceye temel oluşturan gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma becerileri kazanma.

– Laboratuvarda pratik beceriler kazanma.

– Edinilen bilgi ve bulguları başkalarıyla paylaşabilen ortak çalışmaya yatkın bireyler haline getirme.

– Bilgiye ulaşma, analiz edebilme, bilgilerden yaratıcı yönleri geliştirerek yararlanabilme ezbere dayalı bilgilerden kaçınma.

– Fizik bölümü olarak temel hedefimiz öğrencilerimizde bilimsel düşünme yeteneğini geliştirmek, teknolojik imkanlardan yararlanarak yaşatarak deney yaptırarak öğretmek.

– Sebep sonuç ilişkisini kurabilmeyi yorumlayabilmeyi ve bunları günlük yaşamlarında kullanmalarını sağlamaktır.