Program

9.sınıf (lise 1): Haftada iki saat 10.sınıf (Lise 2): Haftada iki saat 11.sınıf (Lise 3): Haftada iki saat 12.sınıf (Lise 4): Haftada iki saat
– Bilgi ve İnanç – Allah-İnsan İlişkisi – Dünya ve Ahiret – İslam ve Bilim
– Din ve İslam – Hz. Muhammed ve Gençlik – Kur’an’a Göre Hz. Muhammed(sav) – Anadolu’da İslam
– İslam ve İbadet – Din ve Hayat – Kur’an’dan Bazı Kavramlar – İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
– Gençlik ve Değerler – Ahlaki Tutum ve Davranışlar – İnançla İlgili Meseleler – Güncel Dini Meseleler
– Gönül Coğrafyamız – İslam Düşüncesinde Siyasi, İtikadi ve Fıkhi Yorumlar – Yahudilik ve Hristiyanlık – Hint ve Çin Dinleri