Hedefler

Biyoloji Bölümü Hedefleri:

 

* ATATÜRK’ün gençlere bıraktığı manevi miras olan ilim ve fennin en büyük yol gösterici olduğunu kavratabilmek.

 

*Bilgiyi; ezberden uzak, araştırmaya ve sorgulamaya bağlı olarak teorik çalışmalarla destekleyerek kavratabilmek.

 

*Doğal yaşamda, bilimsel metotlarla keşfederek görerek ve yerinde yaşayarak öğrenmeyi sağlamak.

 

*Güncel ekolojik problemlerin nedenlerini ve bunların doğurduğu sonuçların farkında olan, çözümler geliştirebilen, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek.

 

*Grup çalışmalarıyla aktif olarak öğrenme sürecine katılan, birlikte çalışma alışkanlığı kazanarak sosyal yönden kendini geliştirebilen, görüş ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilen bireyler yetiştirmek.