Hedefler

Vizyon
Müziğin her türünde nitelikli olanı niteliksizinden ayırt edebilen, ülkemiz, Avrupa ve dünya müziklerinden belli başlı örnekleri tanıyabilen öğrenciler yetiştirmektir.


Misyon
Müziğin sevdirilmesi, yaratıcılığın geliştirilmesi, müziğe olan ilginin arttırılması, öğrencinin kendi disiplinini geliştirebilmesi ve genel kültürün zenginleştirilmesini sağlamaktır.