Akademik Bölümler / Program

9. Sınıf Kimya 10. Sınıf Kimya 11. Sınıf Kimya 12. Sınıf Kimya
1. Kimya Bilimi 1. Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 1.Modern Atom Teorisi 1. Kimya ve Elektrik
2.Atom ve Periyodik Sistem 2.Karışımlar 2.Gazlar 2.Karbon Kimyasına Giriş
3.Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 3.Asitler, Bazlar ve Tuzlar 3.Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3.Organik Bileşikler
4.Maddenin Hâlleri 4.Kimya Her Yerde 4.Kimyasal Tepkimelerde Enerji 4.Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
5.Doğa ve Kimya 5.Kimyasal Tepkimelerde Hız