Close

Eğitim

Yabancı Diller Bölümü

CEFR (The Common European Framework)   AVRUPA DİLLERİ ORTAK ÇERÇEVE PROGRAMI VE KAVAKLI ANADOLU LİSESİ Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR), dilde yeterlilik seviyesini ölçmek için uluslararası bağlamda tanınmış bir standarttır. CEFR Avrupa çapında geniş ölçüde kabul edilmiştir ve dünya çapında git gide daha yaygın hale gelmektedir. Kavaklı Anadolu Lisesi, […]

Read More

Kurumsal Kaynak Programlanması

Alanda yazılı sözlü yayın takibi, mesleki eğitimler ve alandaki diğer profesyonellerin bilgi ve deneyimlerinden faydalanılır. ERP (Enterprise Resource Planning) programı adı verilen bu yaklaşımda rehberlik servisimiz alanın öncü kurum ve dernekleri ile iş birliği içine girer. Böylelikle rehberlik ve psikolojik danışma servisimiz en üst düzeyde akredite olur. Entegre bir faaliyet […]

Read More

Kazanımlarımız

Bireyin hayatında başarılı ve mutlu olabilmesi için bazı niteliklere sahip olması gerekmektedir. Kavaklı Anadolu Lisesi rehberlik servisinin amacı da öğrencilerimizin bu nitelikleri kazanmasına yardım etmektir. Bu nitelikler ; verimli çalışma, sınava hazırlanma, zamanı iyi kullanabilme, etkili karar verme,problem çözme, plan yapma becerileri, kendini tanıma ve kabul, etkili iletişim, meslekleri tanıma, […]

Read More

İdari Kadro

Kurucu Temsilcisi Öğr. Gör. Hasan Can OKTAYLAR Okul Müdürü Ezgi BALTACI Lise Müdür Yardımcısı  Hakan COŞKUR Ortaokul Müdür Yardımcısı Safa ÖZTÜRK Ölçme Değerlendirme Emel GÜZELDERE Yayın, Dokümantasyon ve Sınav Hakan COŞKUR Program Geliştirme Safa ÖZTÜRK Öğrenci İşleri ve Halkla İlişkiler Merve UZUN, Ebru YALÇIN

Read More