Akademik Takvim

2019 – 2020 Eğitim Öğretim yılı “Akademik Takvimi” hazırlanmaktadır. En kısa zamanda yayınlanacaktır.

Yabancı Diller Bölümü

CEFR (The Common European Framework)   AVRUPA DİLLERİ ORTAK ÇERÇEVE PROGRAMI VE KAVAKLI ANADOLU LİSESİ Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR), dilde yeterlilik seviyesini ölçmek için uluslararası bağlamda tanınmış bir standarttır. CEFR Avrupa çapında geniş ölçüde kabul edilmiştir ve dünya çapında git gide daha yaygın hale gelmektedir. Kavaklı Anadolu Lisesi, kur sistemi ile başlangıçtan, yeterlilik […]

Kurumsal Kaynak Programlanması

Alanda yazılı sözlü yayın takibi, mesleki eğitimler ve alandaki diğer profesyonellerin bilgi ve deneyimlerinden faydalanılır. ERP (Enterprise Resource Planning) programı adı verilen bu yaklaşımda rehberlik servisimiz alanın öncü kurum ve dernekleri ile iş birliği içine girer. Böylelikle rehberlik ve psikolojik danışma servisimiz en üst düzeyde akredite olur. Entegre bir faaliyet söz konusudur.

Kazanımlarımız

Bireyin hayatında başarılı ve mutlu olabilmesi için bazı niteliklere sahip olması gerekmektedir. Kavaklı Anadolu Lisesi rehberlik servisinin amacı da öğrencilerimizin bu nitelikleri kazanmasına yardım etmektir. Bu nitelikler ; verimli çalışma, sınava hazırlanma, zamanı iyi kullanabilme, etkili karar verme,problem çözme, plan yapma becerileri, kendini tanıma ve kabul, etkili iletişim, meslekleri tanıma, kendi yetenek, ilgi ve kişilik […]

İdari Kadro

Yönetim Kurulu Başkanı Öğr. Gör. Hasan Can OKTAYLAR Kurucu Temsilcisi Vedat BEGEÇ İlkokul Müdürü  İbrahim KARADEMİR Ortaokul Müdürü İsmail MADAN Lise Müdürü Emrah ŞAHAN Ölçme Değerlendirme Hakan COŞKUR Yayın, Dokümantasyon ve Sınav Hakan COŞKUR Program Geliştirme İsmail MADAN Öğrenci İşleri Merve AKYÜZ Muhasebe Ebru YALÇIN Halkla İlişkiler Ebru MADRAN