Kurumsal Kaynak Programlanması

Alanda yazılı sözlü yayın takibi, mesleki eğitimler ve alandaki diğer profesyonellerin bilgi ve deneyimlerinden faydalanılır. ERP (Enterprise Resource Planning) programı adı verilen bu yaklaşımda rehberlik servisimiz alanın öncü kurum ve dernekleri ile iş birliği içine girer. Böylelikle rehberlik ve psikolojik danışma servisimiz en üst düzeyde akredite olur. Entegre bir faaliyet söz konusudur.