Kazanımlarımız

Bireyin hayatında başarılı ve mutlu olabilmesi için bazı niteliklere sahip olması gerekmektedir. Kavaklı Anadolu Lisesi rehberlik servisinin amacı da öğrencilerimizin bu nitelikleri kazanmasına yardım etmektir.

Bu nitelikler ; verimli çalışma, sınava hazırlanma, zamanı iyi kullanabilme, etkili karar verme,problem çözme, plan yapma becerileri, kendini tanıma ve kabul, etkili iletişim, meslekleri tanıma, kendi yetenek, ilgi ve kişilik özellikleri ile öğrenme konuları ve meslekler arasında bağ kurabilme, öğrenme ve çalışmaya yönelik olumlu tutumlar, değerler eğitimi, toplum hayatına uyum sağlayabilme ve katkıda bulunmak için gerekli sorumluluk, başkalarına saygı ve yardımlaşma gibi değerler şeklinde sıralamaktadır.

Aşağıda kazanım tablosu olarak belirttiğimiz nitelikleri içeren öğrencilerimiz psikolojik açıdan sağlıklı, kendini tanıyan, güven duyan,kendine uyguneğitsel ve mesleki kararlar alabilen, kişiler arası iletişim becerileri gelişmiş, kendini doğru ifade edebilen, üretken ve yaşamdan zevk alan bireyler olacaktır.

 

Ve unutmayalım ki ;

“Bugün kim olduğunuz, dünkü tercihlerinizin sonucudur. Yarın kim olacağınız, bugünkü kararlarınızın sonucu olacaktır.”