YENİ ÖĞRETİM YILINDA KELİME BİLGİSİ / OKUMA KÜLTÜRÜ VE YAŞAM BECERİLERİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Dil öğrenmede kritik dönem olan 4 ile 6 yaş grubundaki çocuklar; Türkiye’de 1.200 kavram öğrenirken, İngiltere’de 22.000 kavram, Almanya’da 20.000 kavram öğrenmekteler.
Çocukta güçlü bir kelime hazinesi oluşumunun; okuduğunu anlama, daha hızlı öğrenme, hayal gücünü geliştirme, yaratıcı düşünme, problem çözme, çevreye uyum sağlama, nitelikli insan ilişkileri, entelektüel gelişim ve yüksek akademik başarı gibi temel yaşam becerilerinin gelişimine etkisi büyüktür.
Türkiye’de çocukların kelime hazinelerini geliştirmek için en fazla yapılan şey kitap okumak oluyor. Oysa kitap okumak çoğunlukla pasif kelime hazinesini geliştirmektedir. Oysa çocuğun sözlü ve yazılı anlatım becerisinde aktif kelime hazinesi daha önemlidir. Bu nedenle kitap okumanın dışındaki okuma kültürünü geliştirme yollarını da kullanmak gerekmektedir.
Dilin anlam zenginliği ve anlam derinliği gelişmedikçe, dil ile yapılan etkinlikler de sınırlı kalacaktır.
Çoçukta konuşma dili, okuma dili ve anlama dili arasında da bütünlük olmalıdır. Ülkemizde 8.sınıf düzeyinde konuşma dili 120-150 kelime/dk.,okuma dili 150-220 kelime/dk. iken, düşünme dili 1.000-1.300 kelime/dk. düzeyindedir. Bu yüzden yeterince sözcük, anlam, kavram ve düşünsel bağlantıya sahip olmayan bir zihin kısır döngüde kalır. 200 kelime ile düşünen, 2.000 kelime ile düşüneni anlayamayacaktır. Bu durumda toplumun gelişim göstermesi, siyaset üretmesi, bilim ve teknoloji geliştirmesi çok zordur.
Okuma kültürünün yetersiz ve kelime bilgisinin zayıf kalması, Lise Geçiş Sınavı (LGS) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT)’inde gelen bağlam temelli, birçok değişkeni barındıran ve yaşam senaryolarına dayandırılan yeni nesil sorularda süreyi yetiştirememe ve soru metinlerini anlayamama gibi nedenlerden dolayı akademik başarının düşmesine ve yaşam becerilerinde yetersizliklere neden olmaktadır.
İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin dakikada kelime okuma oranları (ortalama):
                   Mevcut      \     Olması gereken
1.sınıf:     25-35/dk.          50-60/dk.
2.sınıf:     40-55/dk.         70-80/dk.
3.sınıf:     55-65/dk.         80-90/dk.
4.sınıf:     65-75/dk.         90-100/dk.
5.sınıf:     75-85/dk.         110-130/dk.
6.sınıf:    85-95/dk.          130-160/dk.
7.sınıf:     95-105/dk.       160-190/dk.
8.sınıf:     105-115/ dk.    190-220/ dk.
Unutmayalım! Ancak kelimeleri çok olanlar, büyük hayaller kurabilir..
Kavaklı Global Ortaokul | Lisesi öğrencilerinin yeni öğretim yılında kelime bilgisi, okuma kültürü ve buna bağlı yaşam becerilerini geliştirme çalışmaları Öğr. Gör. Hasan Can OKTAYLAR‘ın koordinatörlüğünde yürütülmektedir.