Öğrenci Gözlem Anket Çalışması

Değerli velilerimiz;

 

İçerisinde bulunduğumuz pandemi koşulları ve çocuklarımızın gelişim döneminden kaynaklanan; sosyal izolasyon, iletişimsizlik,yanlış alışkanlıklar, ekran başında uzun süreli oturma, yeme bozukluğu-obezite, özgüven kaybı, sorumluluktan kaçınma, öğrenme eksikleri ve yetersizlikler vb. sorunlar çocuklarımızda ileride telafisi zor olabilecek bilişsel, duyusal, sosyal ve fizyolojik nitelikteki gelişimsel güçlüklere ve zorlanmalara neden olabilmektedir.

 

Bu problemlerin meydana getirdiği olumsuz etkileri en aza indirmek için ülkemizde uygulanmakta olan “tam kapanma” süreci sona erdikten sonra okulumuzun eğitim-öğretime açılması ya da on-line eğitim ile devam etmesi senaryolarına göre; bu yıldan başlayacak ve önümüzdeki öğretim yıllarında da sürdürülecek çalışmalarımızı sizlerle paylaşmak istedik.

 

Buna göre;

 

-Ekte verdiğimiz “Gözlem Formu”nu titizlikle doldurmanızı istiyoruz. Çocuğunuzun özelinde var olan problem alanları belirlendikten sonra; bireysel ve homojen gruplarda pedagoji içerikli psiko-sosyal destek ve güçlendirme çalışmaları yürütülecektir. Süreç sizlerle paylaşılacaktır.

 

-2021-2022 eğitim-öğretim yılı açılışından önce (muhtemelen ağustos ayında) 4 haftalık “Hazırbulunuşluk ve Oryantasyon Programı” uygulanarak öğrencilerimizin öğrenme yetersizlikleri ve eksikleri giderilecektir.

 

-2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren okulumuzun eğitim faaliyetlerinin temelini;

Akademik başarı geliştirme destek programları, duygusal ve sosyal zekayı geliştirme programları, dijital okur-yazarlık / temel kodlama eğitim programları ve etkin yabancı dil eğitim programları oluşturacaktır. Sözü edilen programlar; örgün ders programlarının yanında beceri ve tasarım atölyeleri ve laboratuvar ortamlarında yürütülecektir.

 Saygılarımızla,

 

 

 

           Öğr. Gör. Hasan Can OKTAYLAR

 Kavaklı Global Okulları Akademik Danışmanı

 

 

 

 

 

[wpforms id=”2970″]