Destek Birimleri / Koçluk Hizmeti

Çok dilli, çok kültürlü bir eğitim ancak güçlü bir ana dil temelinin üzerine kurulabilir. Ana dili sağlam bir öğrencide dil bilinci gelişmiştir, öğrenci dil- kültür arasındaki ilişkinin farkındadır, ulusal kültürünü özümsemiştir ve ana diliyle etkin biçimde konuşup yazar. Türk Dili ve Edebiyatı programı öğrencilerin bireysel yaşamlarından dünyaya uzanan bir anlayışla sürdürülür. Program, öğrencilerin okuyarak, düşünsel tartışmalara katılarak, izleyerek, dinleyerek, araştırarak derslerde etkin roller üstlenmelerini hedefler. Öğrencilerin yaşamı ve sanatı yorumlamaları, yorumlarını yaparken edindikleri bilgileri kullanmaları beklenir.

Programda bilme- bilgiyi yorumlama – onu kendi yaşamına aktarma temel becerisi, öğrencilerin sadece üniversiteye girişte değil tüm yaşamları boyunca kullanabilecekleri bir kazanım olarak değerlendirilir.