2019/2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURU VE GÜNDEM

2019/2020EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI
DUYURU VE GÜNDEM

07 Ekim 2019

Özel Kavaklı Anadolu Lisesi Okul Aile Birliğinin Olağan Genel Kurul toplantısı 21 Ekim 2019 pazartesi günü saat 17:30 da, yeterli çoğunluk sağlanamadığı durumda ise 28 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 17:30’da, okulumuzun Mehmet Çokay konferans salonunda yapılacaktır.
Genel Kurulumuz, halen yürürlükte olan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği (9 Şubat 2012 tarih ve 28199 Sayılı Resmi Gazete) esasları çerçevesinde gerçekleşecektir. (Gündemde Yönetmeliğin ilgili madde numaralarına referanslar yer almaktadır).
Gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte okulumuza teşrifinizi bekler, toplantıya bir temsilci vasıtasıyla katılmanız durumunda ise davetiyeye ekli örneğe uygun bir vekaletname tanzim ve imza ederek temsilcinizin toplantıda hazır bulunmasını temin etmenizi rica ederiz.
Saygılarımızla,

Süleyman ÇOKAY
Okul Müdürü

GÜNDEM:
1. Açılış, yoklama, toplantı katılım cetvelinin imzalatılması (Madde 10/a).
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3.Okul Müdürünün Genel Kurul açılış konuşması
3. Divan Başkanı ve 1 katip seçilmesi (veliler arasından, açık oyla, oy çoğunluğuna dayalı olarak el kaldırma şeklinde gerçekleşecektir) (Madde 10/c).
4. Divan Başkanının konuşması ve gündem maddelerinin okunması. Oy çokluğu ile talep olması halinde; toplantı gündeminden çıkarılacak, eklenecek veya değiştirilecek hususların belirlenmesi (Madde 9 .4).
5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibra edilmesi (Madde 11/c).
6. Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibra edilmesi (Madde 11/c).
7. Denetleme Kurulu Seçimi (Öğretmenler Kurulu tarafından seçilecek 2 asil ve 2 yedek üye
öğretmen ile veliler arasından seçilecek 1 asil, 1 yedek üye) (Madde 11/b)*. (Dilek İkbal Soğancı, Adnan Dümrek,Ulvi Murat Ümit,Mutlu Akkaya)
8. Yönetim Kurulu Seçimi ( Veliler arasından seçilecek 5 asil, 5 yedek üye) (Madde 12/1)*.
9. Dilek ve temenniler.
10. Kapanış.

* YÖNETİM KURULU VE DENETLEME KURULU SEÇİMLERİ; OY ÇOKLUĞUNA DAYALI OLARAK, ASİL VE YEDEK LİSTE OYLAMASI SEKLINDE, EL KALDIRMA SURETİYLE AÇIK OYLAMA İLE YAPILIR. (MADDE 10/d).