Psikolojik Danışmanlık

“GELECEĞİN DÜŞLERİNİ GEÇMİŞİN ÖYKÜLERİNE YEĞLERİM…”

Psikolojik Danışma ve Rehberlik servisimizde tüm öğrencilerimizin sosyal, fiziksel ve bilişsel gelişim süreçleri sürekli takip edilir ve gerekli müdahaleler zamanında yapılır.

Çözüm sürecinde öncelik yetişkin birer birey olarak gördüğümüz öğrencilerimizdir.

Gerektiğinde velilerimiz bilgilendirilir ve yönlendirilir.

 

Bireyin hayatında başarılı ve mutlu olabilmesi için bazı niteliklere sahip olması gerekmektedir. Oktaylar Bilim Okulları rehberlik servisinin  amacı da öğrencilerimizin bu nitelikleri kazanmasına yardım etmektir.

 

Bu nitelikler ; verimli çalışma, sınava hazırlanma, zamanı iyi kullanabilme, etkili karar verme,problem çözme, plan yapma becerileri, kendini tanıma ve kabul, etkili iletişim, meslekleri tanıma, kendi yetenek, ilgi ve kişilik özellikleri ile öğrenme konuları ve meslekler arasında bağ kurabilme, öğrenme ve çalışmaya yönelik olumlu tutumlar, değerler eğitimi, toplum hayatına uyum sağlayabilme ve katkıda bulunmak için gerekli sorumluluk, başkalarına saygı ve yardımlaşma gibi değerler şeklinde sıralamaktadır.

 

Aşağıda kazanım tablosu olarak  belirttiğimiz  nitelikleri içeren öğrencilerimiz psikolojik açıdan sağlıklı, kendini tanıyan, güven duyan,kendine uygun eğitsel ve mesleki kararlar alabilen, kişiler arası iletişim becerileri gelişmiş, kendini doğru ifade edebilen, üretken ve yaşamdan zevk alan bireyler  olacaktır.

 

Ve unutmayalım ki ;

“Bugün kim olduğunuz, dünkü tercihlerinizin sonucudur. Yarın kim olacağınız, bugünkü kararlarınızın sonucu olacaktır”

 

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Oryantasyon çalışmaları Anne-baba danışmanlık
Kendini tanıma ve yönlendirme Konferans ve grup çalışmaları
Akademik başarıyı arttırma Okul sistemini tanımaya yönelik
Danışmanlık çalışmaları Öğrencinin gelişimine yönelik
Bireysel danışmanlık Ebeveyn beceri kazandırm programı
Grup danışmanlık Aile içi iletişim programı
Kariyer danışmanlığı Okul – aile birliği programı
Öğrenme stilleri ve çoklu zeka
Yaşayan değerler rehberlik